ระบบเข้าใช้งานด้วยSmartCard
SmartCard

การตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง
1.1 ติดตั้ง IE Tab (กรณีใช้งานใน Google Chrome)
1.2 ดาวน์โหลด และ ตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก
1.2 ดาวน์โหลด และ ตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก
2.  
คู่มือการติดตั้ง IE Tab
Ver: 0.2.0.0, Updated: 2017-04-11

Download โปรแกรมระหว่างตรวจเลือกฯ (TDCX) v0.6 วันที่ 20 เม.ย. 60
[ Download ]