ระบบเข้าใช้งานด้วยSmartCard
SmartCard

ประกาศ

   แจ้งหน่วย สด. เขต/อ. ทั่วประเทศ ให้รีบดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกินฯ online ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายใน 31 ธ.ค. 61
กทส.นรด. จะดำเนินการอบรมทบทวน การใช้งานโปรแกรมลงบัญชีทหารกองเกินฯ online สำหรับหน่วยที่มีการบันทึกข้อมูลต่ำกว่า ร้อยละ 50 โดยจะมีหนังสือวิทยุแจ้งให้ทราบต่อไป
   ขณะนี้ ระบบเปิดให้ใช้งานการดึงข้อมูลบุคคลโดยใช้สิทธิ์ตนเอง ในงานการลงบัญชีออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ส่วนในกรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ iKNO สามารถดึงข้อมูลออนไลน์โดยใช้สิทธิ์ User กลาง แทนได้(ใช้งานได้ถึงสิ้นเดือน ม.ค.61)

  เริ่มเข้าใช้งานได้โดยดำเนินการดังนี้ (ดำเนินการครั้งเดียว)

1) เปิดหน้าเว็บโปรแกรม (หน้าปัจจุบัน) โดยยัง ไม่ กดปุ่ม
  ( หากกดปุ่ม SmartCard ไปแล้ว ให้ปิดโปรแกรมบราวเซอร์ก่อน แล้วเปิดใหม่ )

2) ดำเนินการตามขั้นตอน"1.2 ดาวน์โหลด และ ตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก" อีกครั้ง

3) เข้าใช้งานตามปกติ ซึ่งในหน้าการลงบัญชีให้ใช้ปุ่ม


ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.60 เป็นต้นไป
กกม.นรด.ไม่สามารถใช้สิทธิ์ User กลาง ในการดึงข้อมูลเพื่อลงบัญชีออนไลน์ได้
การลงบัญชีออนไลน์จะต้องใช้สิทธิ์ของผู้บันทึกข้อมูลเท่านั้น
ดังนั้นขอให้ จนท.บันทึกข้อมูล ที่ยังไม่ดำเนินการส่งแบบฟอร์ม IKNO ทำการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด
ส่งมาที่ กกม.นรด. เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
แบบฟอร์ม IKNO และ ตัวอย่าง

Ver: 0.2.0.0, Updated: 2017-04-11

Download โปรแกรมระหว่างตรวจเลือกฯ (TDCX) v0.6 วันที่ 20 เม.ย. 60
[ Download ]