ระบบเข้าใช้งานด้วยSmartCard
SmartCard

การตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก
กรุณาติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานSmartCard ตามขั้นตอนด้านล่าง
กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานตามขั้นตอนที่ 2
1.ดาวน์โหลดและติดตั้ง
1.1 ติดตั้ง IE Tab (กรณีใช้งานใน Google Chrome)
1.2 ดาวน์โหลด และ ตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก
1.2 ดาวน์โหลด และ ตั้งค่าระบบในการใช้งานครั้งแรก
2.
คู่มือการติกตั้ง IE Tab
Ver: 0.1.0.0, Updated: 2016-04-09

Download โปรแกรมระหว่างตรวจเลือกฯ (TDCX) v0.2 วันที่ 24 มี.ค. 60
[ 32 bit ]    [ 64 bit ]